รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 44 คน
ชื่อ-นามสกุล : กิตติคุณ ทรายแก่น (แจ็ค)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น :
ที่อยู่ : 53/2 หมู่ที่ 4 บ้านจำปุย แม่เมาะ ลำปาง
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ : kittikhun778@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระครูภัทรศิลปาคม (เอ็ส)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 104 หมู่ 2 วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
เบอร์มือถือ : 0850378174
อีเมล์ : Mr.mong_kol1986@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ วชิรวิชญ์ พรมยศ (ต้า)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : ม.3 25
ที่อยู่ : บ้านลำปางหลวงใต้ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดวงสมพงษ์ สันวงค์ (วุฒิ)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : ม.6 19
ที่อยู่ : 176/2 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0625124717
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวุฒิ ตันเต (นิก)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 223 ม.11 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ : Nick223_281@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.บุญสยาม ขัตบุญเรือง (เอ)
ปีที่จบ : 51   รุ่น :
ที่อยู่ : 42 หมู่ 10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
เบอร์มือถือ : 0882258219
อีเมล์ : boon0835632@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรศรีทน ธรรมวงค์ (ทน)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 93 หมู่ 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0622697800
อีเมล์ : srithon.2538@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัมปนาค กาวี (กันต์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 75 ม.2 ต.หนองหล่อ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย กิตติพัทธิ์ พรมกาวงค์ (เจมส์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : -
ที่อยู่ : 102 หมู่ 7 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์มือถือ : 088 - 4179338
อีเมล์ : Kittipat.james@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายนลธวัช ดวงจิตร (กีต้าร์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 358 หมู่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐสิทธิ์ อินใจ (ทิม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 65/2 หมูที่5 บ.น้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ 52150
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล หมื่นปา (โอ๊ด)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 178 หมู่ที่ 1 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 093-7468956
อีเมล์ : nattaponm.55.40@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม