ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
3 หมู่ 12   ตำบลปงยางคก  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
เบอร์โทรศัพท์ 0871873909 FB/โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา ลำปาง
Email : wuttikon_c@hotmail.com


แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :