ภาพกิจกรรม

ถวายเงินเยียวยา 2000 บาท
( จำนวน 9 รูป / ดู 103 ครั้ง )
วันสถาปนาโรงเรียน
( จำนวน 20 รูป / ดู 202 ครั้ง )
บำเพ็ญประโยชน์
( จำนวน 10 รูป / ดู 114 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญ
( จำนวน 10 รูป / ดู 108 ครั้ง )
ถวายภัตตาหารเพล
( จำนวน 6 รูป / ดู 107 ครั้ง )
แข่งขันทักษะ
( จำนวน 10 รูป / ดู 120 ครั้ง )
ตรวจสุขภาพนักเรียน
( จำนวน 10 รูป / ดู 120 ครั้ง )
เข้าค่ายปฏิบัติธรรม
( จำนวน 10 รูป / ดู 128 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
( จำนวน 10 รูป / ดู 58 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมประเพณียี่เป็ง
( จำนวน 8 รูป / ดู 69 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
( จำนวน 13 รูป / ดู 60 ครั้ง )
ภาพงานสลากภัต
( จำนวน 10 รูป / ดู 57 ครั้ง )