ภาพกิจกรรม

บวชภาคฤดูร้อน 66
( จำนวน 22 รูป / ดู 16 ครั้ง )
ปันน้ำใจสู่พื้นที่สูง ดอยวาวี เชียงราย
( จำนวน 38 รูป / ดู 303 ครั้ง )
โครงการค่ายปฏิบัติธรรม 65
( จำนวน 26 รูป / ดู 248 ครั้ง )
ปีใหม่ 66
( จำนวน 15 รูป / ดู 229 ครั้ง )
ดูงานโรงเรียนร้องแหย่ง จ.แพร่
( จำนวน 10 รูป / ดู 218 ครั้ง )
ยี่เป็ง
( จำนวน 10 รูป / ดู 215 ครั้ง )
วันสถาปนาโรงเรียน
( จำนวน 21 รูป / ดู 424 ครั้ง )
วันแม่
( จำนวน 10 รูป / ดู 216 ครั้ง )
วันพ่อ
( จำนวน 10 รูป / ดู 236 ครั้ง )
หล่อเทียน
( จำนวน 11 รูป / ดู 184 ครั้ง )
ม.ธรรมศาสตร์ส่งมอบห้องสมุด
( จำนวน 20 รูป / ดู 820 ครั้ง )
ไหว้ครู 65
( จำนวน 10 รูป / ดู 450 ครั้ง )