ฝ่ายบริหาร

พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์
ผู้จัดการ/เจ้าคณะ อ.ห้างฉัตร

พระปลัดสุริยา โสภณภทฺโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกียรติพร ทะดวงสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน