กลุ่มสาระฯภาษาไทย

พระอาทิตย์ อาทิจโจ
ครูสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย