ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.ค. 64 ถึง 23 ก.ค. 64 หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
29 ก.ค. 64 สวดเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
11 ส.ค. 64 วันแม่แห่งชาติ