สาระน่ารู้
การหาสาเหตุจากอาการปวดต่างๆ

 อาการปวด  ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด  ควรได้รับการวินิจฉัย  และรักษาที่ถูกต้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการปวดเฉียบพลัน  และรุนแรง  เป็นสัญญาณอันตราย  ที่ต้องใส่ใจอย่างทันท่วงทีเพราะถ้ารอช้า  อาจสายเกินกว่าแพทย์จะช่วยได้ทัน

                          สาเหตุการปวด  มีความหลากหลาย  และละเอียดอ่อน  อาจมีปัจจัยร่วมอยู่หลายอย่าง  การวินิจฉัย  และการรักษาจึงต้องมีขั้นตอนอย่างละเอียดอ่อน  และควรให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้วินิจฉัย

                         อาการปวดทั่วไป  เช่น  ปวดแขน  ปวดในช่องท้อง  ปวดหลัง  ปวดคอ สามารถพบแพทย์เฉพาะระบบ  หรือแพทย์อายุรกรรม  เพื่อรับการวินิจฉัย  และการรักษาเบื้องต้นหากกินยาแก้ปวด  ตามแพทย์สั่ง  หรือพบแพทย์  2  ครั้งแล้ว  อาการยังไม่ทุเลา  ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปวด  หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทเพื่อวินิจฉัยสาเหตุ  ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น

                     การวินิจฉัยอาการปวดศีรษะ  เป็นความเชี่ยวชาญของแพทย์ระบบประสาทหรืออายุแพทย์ประสาท  ซึ่งได้ศึกษาและให้การรักษาผู้ป่วยโรคนี้จำนวนมาก  แพทย์ก็จะสามารถวินิจฉัยและสาเหตุของอาการปวดศีรษะได้อย่างถูกต้อง

                          ผู้ป่วยบางรายกินยาแก้ปวด  หรือยาคลายเครียดบางชนิด  ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานมีผลเสียต่อร่างกาย  ในบางกรณีการกินยาแก้ปวดหรือวาระงับประสาท  ก้เป็นอีกหนึ่งสามารถที่ทำให้อาการุนแรงมากขึ้น และมีผลข้างเคียงอื่นๆอีก

                         หากมีอาการดังต่อไปนี้  ควรพบแพทย์ด่วนที่สุดเพื่อรับการวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการให้ถูกต้อง  ปวดศีรษะเฉียบพลัน  ปวดศรีษะร่วมกับอาการดังต่อไปนี้  อาเจียน  มีไข้  คอแข็ง  แขนขาชา  และอ่อนแรง  ตามองไม่เห็น  ผู้ป่วยที่กินยาแก้ปวดมานานกว่า 3 เดือน  แต่อาการไม่ทุเลาหรือหายขาด

                          อาการปวดต่างๆ  หลายคนมองเป็นเรื่องเล็กๆ  เพียงซื้อยาแกปวดตามร้าน  มาทานแล้วก็หาย  แต่ในความเป็นจริงอาจร้ายแรงกว่าที่คิด  โดยเฉพาะกรณีที่มีอาการปวดบ่อยจนเรื้อรัง

                          อาการปวดส่วนใหญ่ของคนไทยเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  ทั้งการกินอาหาร  และการทำกิจกรรมต่างๆ  ผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากการทำงานตอนนี้มีมากขึ้น  และน่าเป็นห่วงหากอนาคตคนไทยไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 55