เผยแพร่บน youtube
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1-2 สิงหาคม 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
https://www.youtube.com/watch?v=GQhgJsYIn_w&t=4s
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 62